Karadeniz Energy Karadeniz Enerji

BASIN BÜLTENLERİ

Karkey Pakistan’a Karşı Açtığı Davayı Kazandı

21.09.2017

For more information please contact:

Asli Altug

Email: pr@karadenizholding.com

 

Karkey tarafından uluslararası tahkimde Pakistan’a karşı açılan dava, Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi’nde (ICSID), Karkey lehine karara bağlandı.

Karadeniz Holding A.Ş. iştiraki olan Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. ("Karkey"), 2013 yılında Pakistan İslam Cumhuriyeti aleyhine, enerji gemileri dahil çeşitli hak ve varlıklarının mülkiyet haklarının ihlali konusunu da içeren tahkim yargılamasını başlatmıştı. Türkiye ile Pakistan arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının ihlali sebebi ile başlamış olan tahkim yargılaması, Dünya Bankası çatısı altındaki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi - International Centre for Settlement of Investment Disputes (“ICSID”) nezdinde sürdürülmüştü.

22 Ağustos 2017 tarihinde, ICSID web sitesinde, söz konusu tahkime ilişkin hakem heyetinin karar verdiği açıklaması yayınlandı. (https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/13/1 ).

Söz konusu ihtilafı nihai karara bağlayan hakem heyeti, ICSID tarihindeki en yüksek tutarlı tazminatlardan birini tamamen Karkey lehine oy birliği ile hükme bağladı. (Faizler dahil yaklaşık 800 milyon Amerikan Doları)

Hakem heyeti, Karkey’in talepleri ile ilgili yargılama yetkisine sahip olduğunu teyit ederken, Pakistan’ın Karkey’in yatırımlarına ilişkin mülkiyet haklarına el koyduğuna ve serbest tasarruf hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Buna karşın, Pakistan’ın tüm karşı taleplerini reddetti.

ICSID tarafından 2014 yılında verilen ara karar ile Pakistan’ın, haksız yere alıkoyduğu Karadeniz Powership Kaya Bey gemisinin serbest bırakılmasına hükmedilmişti.

Verilen karar ile; Pakistan’ın Karkey’e, cari alacakları dahil, sözleşmesel haklarının, bir süre alıkonulmuş ve serbest bırakılan Karadeniz Powership Kaya Bey gemisinin tamir masrafları ve gelir kayıplarının, alıkonulmuş gemilerinin yerine koyma bedelleri ve gelir kayıplarının, Pakistan’ın ihlalleri sonucu Karkey’in uğradığı çeşitli maliyet artışı ve masraflarının tazmin edilmesine, bu bedellere Pakistan’ın haksız ihlal tarihinden tam tazmin tarihine kadar faiz yürütülmesine ve Karkey’in hukuk masraflarına yönelik bir bedelin ödenmesine hükmedildi.

Karkey tarafından karar ile ilgili yapılan açıklamada ise, “2012 yılından beri karşılaştığımız haksız ve uluslararası hukuka aykırı iddiaların karşısındaki mücadelemizin, ICSID hakem heyeti tarafından lehimize karara bağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Doğrudan zararlarımızın çok büyük bir kısmının lehimize tazmin edilmesine karar vermiş olmasının yanı sıra, Pakistan tarafından gündeme getirilmiş tüm asılsız ve itibarımızı zedeleyici iddialar ICSID tarafından tamamen reddedilmiş ve haklılığımızın bu şekilde teyit edilmesi bizi onurlandırmıştır.

Pakistan’ın sadece şirketimizin değil çeşitli uluslararası yatırımcıların mağduriyetine de sebep olan kendi iç politik ve idari, belirsizlik ve çelişkilerinin sonucu ortaya çıkan bu ve benzeri ihtilafların, dost ve kardeş Pakistan halkına en az zarar verecek şekilde sonuçlanmasının Pakistan’ın ICSID’in 22 Ağustos 2017 tarihli kararındaki yükümlülüklerini en kısa sürede ve tam olarak yerine getirmesi ile mümkün olduğunu düşünmekteyiz.

“Grubumuz ve ailemiz, şirketimizin 70 yıllık tarihi boyunca gururla taşıdığı değerlerine sadık kalarak tüm dünyada en yüksek etik, ticari ve teknik standartlara sahip çıkarak büyümesine devam etmektedir.” denildi.

Karkey Hakkında 

1996 yılından beri enerji alanında faaliyet gösteren Karkey ve grup şirketleri, bugün 2500’e yaklaşan çalışan sayısıyla dünya enerji sektörünün lider oyuncuları arasında yer almaktadır. Yurtiçi ve uluslararası enerji pazarında toplam 3000MW’ı aşan yatırıma sahip olan Grubumuz bugün 2700MW kurulu güce ulaşan 13 enerji gemisi ile dünyanın en büyük enerji gemisi filosuna sahiptir ve inşaası devam eden ilave 5300MW gücündeki enerji gemileriyle kurulu gücünü 8000MW’a çıkarmaktadır. Grubumuz, Türkiye, Endonezya, Gana, Lübnan Mozambik, Zambiya, İngiltere, Hollanda başta olmak üzere 15 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir.